Već u 16. stoljeću na vrhu vinagorskoga brijega stajao je čudotvorni Marijin kip. Težaci su u predahu između poslova dolazili pred njega pomoliti se i počinuti. Glas o čudotvornom kipu i novom marijanskom prošteništu proširio se daleko izvan Zagorja, po Štajerskoj, Prekomurju i Zagrebu, a crkva je dobila ime Crkva Marije od pohoda.

Kako do nas?

Vinagora 4
Pregrada
Hrvatska

Crkva Marije od Pohoda

Crkva Marije od Pohoda
Vinagora 4
+385 49 343 012