• Kostelska uskrsna pištola
  • Kostelska uskrsna pištola

Posjednici krapinsko-kostelgradskog vlastelinstva od 16. st. plemićka obitelj Keglević imala je vlastite naoružane postrojbe. Svoj banderij Keglevići su, uz borbu protiv Turaka, koristili i pri sudjelovanju u proslavama crkvenih blagdana i običaja tog kraja. Tako su članovi banderija imali i dužnosti čuvanja Isusovog groba i pucanja iz oružja u slavu Isusovog uskrsnuća. Blagdan Uskrsa koji nam jezikom vjere govori o Kristovom uskrsnuću i neprekinutom trajanju života, pada u vrijeme oživljavanja sve prirode. To je vrijeme kad prestaje prividno mrtvilo i započinje novi život, a znake novoga života Kosteljanci i danas radosno pozdravljaju streljanjem iz pištola. Običaj je star 500 godina i danas ima status zaštićenog nematerijalnog dobra Republike Hrvatske, a iz Kostela se proširio diljem Hrvatske, a i šire.

Kako do nas?

Kostel
49218 Pregrada
Hrvatska